Свържете се с нас:

+359 889443736

 • image04

  Европейски

  проекти

 • image05

  Системи за

  управление

 • image06

  Екологични

  консултации

 • image04

  Обществени

  поръчки

 • image05

  Медиация

 • image06

  Правно обслужване

  защита и консултации

Какво предлагаме?

Европейски проекти

Проектно консултиране и информация по европейски програми и фондове. Подготовка на цялата проектна документация....


Виж повече...

Системи за управление

Сертификация на системи за упавление, продуктова сертификация, технически и инспекционни услуги....


Виж повече...

Екологични консултации

Привеждане на дейностите в съотвествие с изискванията на нормативната уредба в областта на околната среда...


Виж повече...

Обществени поръчки

Консултации за подготовка и провеждане на процедури за провеждане на процедури по възлагане....


Виж повече...

Медиация

Способ за извънсъдебно решаване на спорове, чрез трето неутрално и безпристрастно лице......


Виж повече...

Правно обслужване

Регистрация, промяна в обстоятелствата, заличаване и правно обслужване на ЕТ, ЕООД, ООД, АД;


Виж повече...
  • Тук може да има някакви фрази или новини свързани с бизнеса, който да се въртят на избираем принцип. Тази секция може и да се махне!

  • Дуги.........................Тук може да има някакви фрази или новини свързани с бизнеса, който да се въртят на избираем принцип.